I løpet av 2022 deltok over

4500 ukrainske flyktninger i

inkluderingstiltak i regi av

Norsk musikkråd.

I løpet av 2022 deltok over

4500 ukrainske flyktninger i

inkluderingstiltak i regi av

Norsk musikkråd.

Foto: John-Halvdan Halvorsen

For Oslo Trekkspillklubb og

ukrainske Vasyl Bendas har

støtten blant annet ført til et

spesialskrevet solistverk.

For Oslo Trekkspillklubb og

ukrainske Vasyl Bendas har

støtten blant annet ført til et

spesialskrevet solistverk.

Video: Jan Tore Eriksen

Inkluderende kultur

Kultur er en kilde til glede, mestring og mening, livskvalitet og folkehelse, sosial tilhørighet og mellomkulturell forståelse. Kulturfellesskap er med andre ord fantastiske arenaer for inkludering.

Norsk musikkråd har i samarbeid med Kulturalliansen og Musikkens studieforbund gjennomført det nasjonale inkluderingsprosjektet «Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger». Dette er et prosjekt for lag og organisasjoner i det frivillige musikk- og kulturliv som vil inkludere ukrainske flyktninger i sine aktiviteter.

På denne siden kan du lese om dette prosjektet. Du finner blant annet inspirerende historier fra noen personer som har vært involvert i prosjektet, en trinnvis guide for hvordan komme i gang med inkluderingsarbeid og nyttige lenker/nøkkeltall.

Prosjektet er finansiert av Kultur- og likestillingsdepartementet og Sparebankstiftelsen.

Om denne siden

På denne siden har vi samlet erfaringer fra både mottakere, deltakere og prosjektledere til inspirasjon, samt nøkkeltall fra prosjektet.

Nederst på siden finner du en veileder til deg som ønsker å søke og utføre tiltak i din lokalforening. Du kan bruke menyen i toppen for å navigere på siden.

Luggage and bags, Footwear, Cloud, Sky, Accordionist, Waist, Musician

Ble med i trekkspillklubben

Ukrainske Vasyl Bendas visste ikke at det gikk an å spille i et orkester bare for gøy.

Musical instrument, Cloud, Sky, Accordionist, Musician, Tree, Accordion, Travel

Foto: Jan Tore Eriksen

Free reed aerophone, Glasses, Accordionist, Squeezebox, Smile, Chair, Accordion

– Jeg har lyst til å bli her i hvert fall de neste årene. Kanskje resten av livet, sier Vasyl Bendas.

30-åringen fra Ukraina er profesjonell akkordeonist, og studerer utøvende master ved Norges musikkhøgskole i Oslo. Hver tirsdag møter han andre trekkspillentusiaster i lokalene til Oslo Trekkspillklubb.

– I Ukraina er det bare trekkspillorkestre ved universitetet, mens her spiller mange bare for gøy. Det er en blanding av profesjonelle og ikke-profesjonelle i samme orkester. Det er kult!

Trekkspillklubbens leder, Erik Bergene, er også læreren til Bendas ved musikkhøgskolen, og oppfordret ukraineren til å bli med.

– Mange av dem er mye eldre enn meg, men det er også musikkstudenter som har lyst til å spille med andre. Det er veldig fint, forteller Bendas.

Bestillingsverk med solistrolle

Som en del av inkluderingsprosjektet har Bendas kunnet kjøpe nødvendig utstyr til akkordeonet sitt. I tillegg har det gitt Oslo Trekkspillklubb en gyllen mulighet til å bestille et spesialskrevet verk for akkordeon. 

Verket av Ronny Kjøsen skal urframføres under Norgesmesterskapet i trekkspill i sommer, og er skrevet spesifikt for Bendas som solist.

Planen om å komme til Norge og studere ved Norges musikkhøgskole, for å videreføre musikkstudiene fra Kiev Academy of Music, ble lagt for en stund siden.

Men da krigen brøt ut i februar, og Bendas, kona og datteren på to år måtte søke tilflukt fra bombene, ble alt satt på vent.

– Jeg fikk ikke lov til å forlate Ukraina, men familien min fikk heldigvis dra før.

Konserter til inntekt for Ukraina

Familien ble gjenforent i Levanger i oktober 2022, der de bodde til februar.

I løpet av den perioden rakk Bendas å arrangere to solokonserter til inntekt for Ukraina– en times lang solokonsert på Brusve gård og en med den lokale organisten i Levanger kirke.

– Det er flere som går på konserter i Norge enn i Ukraina. Jeg vet ikke hvorfor, men det kan ha sammenheng med den høyere levestandarden. I Norge finnes det mange muligheter innen musikk, og flere områder der musikk blir brukt.

– Jeg er glad for å være en aktiv del i det kreative musikklivet i Oslo, og få være med på ulike typer prosjekter. Takk til Norsk musikkråd for å ha fått den muligheten!

Fordeling

sjanger

Slope

Fordeling

fylke

Window, Sky, Building, Fixture

Med midler fra Norsk musikkråd, kunne Ung i Kor Oslo inkludere en rekke ukrainske flyktninger i 2022.

– Det har ikke bare vært flott for dem, men også for oss, konkluderer daglig leder Ida Ilstad Zalk.

Sammen om

sangen

Foto: Jan Tore Eriksen

Ung i Kor Oslo er forbundet for Oslos barne- og ungdomskor, studentkor og unge vokalensembler, og er tilsluttet Ung i Kor (Norges barne- og ungdomskorforbund) og Oslo musikkråd. De arrangerer en rekke samlinger gjennom året, som blant annet sommerleir og kurs. I 2022 fikk de innvilget over 130 000 kroner fra Norsk musikkråd, som skulle brukes på tiltak for ukrainske flyktninger. De fikk dessuten 130 000 kroner fra Musikkens studieforbund.

Hvert år arrangerer Ung i Kor Oslo en rekke samlinger for musikkglade barn og ungdom.

Ung i Kor Oslo har lenge vært opptatt av mangfold, så da de fikk nyss om nye midler til ukrainske flyktninger i fjor vår, nølte de ikke med å søke. Allerede før søknaden var bevilget, hadde de funnet flere ukrainere som ville være med på det populære høstferiekurset deres, DRIV.

– Vi startet med flyers og sosiale medier, og så sendte vi ut noen e-poster. Etter hvert begynte folk å melde seg på, og totalt i 2022 har det deltatt 20 ukrainere med familier i våre aktiviteter! forteller Ida.

Sang på ukrainsk

Siden flere av deltakerne ikke snakket engelsk, hyret Ung i Kor Oslo også inn tre tolker i løpet av året. To av disse var flyktninger, og en av dem igjen, Olena Diachenko, drev musikkskole i Kiev før krigen. Hun ville gjerne bidra som dirigent, og fikk sitt eget fag på et av kursene. 

– Det at vi kunne kombinere både norske, engelske og ukrainske sanger var veldig inspirerende. De norske barna fikk også mye ut av det. Da noen eksterne ukrainere var til stede på avslutningskonserten, trodde de at koret var fullt av ukrainske barn! 

Minne for livet

Ilstad Zalk synes det har vært fint å se hvordan barna har samarbeidet og kommunisert på tvers av språk, både på sommerkurset, høstkurset og utover året. 

– Vi merker hvordan musikken binder barna sammen, og hvor gøy de synes det er å lære seg nye ord og sanger på andre språk. Jeg tror også det var bra for de ukrainske barna som har drevet med musikk å få det fokuset inn i livet igjen, sier Ilstad Zalk, som gjerne skulle hatt mulighet til å inkludere flere flyktninger på fast basis. 

- Vi jobber med å etablere et fond som vil bidra til å senke deltakeravgifter, men er avhengige av støtte for å få det til. Med midlene fra Norsk musikkråd fikk vi en kjempemulighet til å tenke utenfor boksen og bli kjent med mange nye, unge sangere. Det har betydd mye å kunne gi både de norske og ukrainske barna og familiene deres et minne for livet, sier hun.

– Vi merker hvordan musikken binder barna sammen, og hvor gøy de synes det er å lære seg nye ord og sanger på andre språk
Luggage and bags, Vision care, Musical instrument, Glasses, Smile, Curtain, Musician

– Det viktigste er at prosessene fortsetter, uavhengig av oss

Petro Sokach i Rogaland ser allerede ringvirkningene av arbeidet han har gjort som regionkoordinator.

Flash photography, Vision care, Glasses, Smile, Eyewear

Foto: Tom Haga

Flash photography, Vision care, Glasses, Smile, Eyewear

– Nå er det satt i gang et kulturprosjekt i Finnmark, og snart skal det være en introduksjonsdag i Jæren kommune, forteller Petro Sokach ivrig.

Den pratsomme og utadvendte mannen er utdannet cellist fra Ukraina, og flyttet til Norge og Stavanger i 2001. Her jobber han blant annet i kulturskolen.

Som regional koordinator for prosjektet i Rogaland, har han hatt det overordnede ansvaret med å føre ukrainske flyktninger og norske lag og organisasjoner sammen lokalt.

– Alle ønsker å hjelpe, men det kan være vanskelig å vite hvordan. Dette prosjektet har virkelig vist at når folk møter hverandre og begynner å snakke, kan alt skje, oppsummerer han.

Pangstart med INTROkveld

I starten brukte Sokach tid på å kartlegge hvilke muligheter som var tilgjengelig som en del av musikkrådet, og å finne samarbeidspartnere.

For å kickstarte det hele arrangerte Rogaland musikkråd i samarbeid med Ukrainsk forening i Rogaland og Universitetet i Stavanger en INTROkveld i Stavanger, der ukrainske flyktninger ble introdusert for kulturfrivilligheten i byen.

18 lag og foreninger stilte opp, og med tolker og servering av mat ble det en suksess. Over 200 kom for å få med seg begivenheten.

– Folk var veldig aktive, de prøvde instrumenter og skrev seg opp på lister. Vi tenkte at det kom til å ta tid, i stedet begynte ting å skje umiddelbart.

Mye informasjon tilgjengelig

Siden Sokachs stilling bare varte i fem måneder, har tiden vært knapp. Derfor har han vært opptatt av å aktivt gjøre noe.

– Jeg har sett at hvis du gjør noe, så får du noe igjen. Det har vært viktig for meg å dra rundt og snakke med folk, for eksempel på mottak og i voksenopplæring. Og lag og organisasjoner har hjulpet mye. Folk har vært på kontoret og diskutert ting med oss.

Alle erfaringer har blitt delt med regionale prosjekt andre steder i landet. Sokach skryter av ledelsen i prosjektet, både regionalt og sentralt i musikkrådet.

– Det har vært masse informasjon tilgjengelig, og erfaringene har blitt videresendt. Musikkrådet har gjort en fantastisk jobb, og jeg er veldig glad for at jeg har fått være med å hjelpe. Jeg vil takke hele Norge for all den støtten ukrainerne har fått.

– Dette prosjektet har virkelig vist at når folk møter hverandre og begynner å snakke, kan alt skje.

Antall prosjekter som

har fått støtte:

0

Antall ukrainske flyktninger

som har deltatt (ca.):

4000

Antall musikk/kulturlag og

-organisasjoner som har

vært involvert:

0

Antall frivillige som har

vært involvert (ca.):

2000

Sleeve, Smile
Fashion, Entertainment, Music
Window
Field house, Building, Chair
Musical instrument accessory, Performing arts, Purple, Concert, Musician, Music, Entertainment, Plant, Crowd
Social group, Smile, Outerwear, Bookcase, Shelf, Community
Table, Smile, Curtain

– Det er lagene som er stjernene her

Det frivillige kulturlivet over hele landet har mobilisert for ukrainske flyktninger. Det har resultert i en rekke nye samarbeid.

Flash photography, Sleeve, Smile, Curtain, Comfort

Foto: Jan Tore Eriksen

Flash photography, Sleeve, Smile, Curtain, Comfort

Sommeren 2022 bevilget Kultur- og likestillingsdepartementet et engangstilskudd på fem millioner kroner til Norsk musikkråd. Hensikten var å mobilisere det frivillige musikk- og kulturlivet for flyktninger fra Ukraina. Etter at midlene ble utlyst, fikk prosjektleder Mari Romarheim Haugen inn over 204 søknader. 163 av dem fikk bevilget støtte, inkludert flere kor, korps, musikkgrupper, husflidslag og dessuten en videoklubb.

– Vi har et stort og flott nettverk over hele landet, og det har vært fantastisk med så mye interesse. Flere lokallag har ringt i etterkant for å fortelle meg personlig hvor stor pris de satt på støtten og hvor bra det gikk, forteller Haugen.

Lokale krefter

Hun understreker at noen kommuner er tettere på det lokale kulturlivet enn andre. Der det allerede fantes et etablert samarbeid, var det lettere å få tak i målgruppen. Andre steder har de ikke funnet nok folk, eller det har dukket opp utfordringer knyttet til kommunikasjon. Derfor har de regionale koordinatorene vært uvurderlige.

– Jeg har sittet og holdt i trådene nasjonalt, men vi har vært helt avhengige av at gode regionale koordinatorer har kunnet ta direkte kontakt med målgruppen. Flere av disse har vært ukrainere selv som har bodd lenge i Norge, og da er det ofte lettere å få folk med, forklarer Haugen, og forteller at ukrainerne har kunnet delta på ulike nivåer. 

– Vi har arrangert aktiviteter både for de som ikke har hatt noen forkunnskaper, og de som har vært aktive i kulturlivet hjemme i Ukraina, sier hun.

Former fellesskap

Selv om prosjektet har gått over all forventning, skulle Haugen ønske de hadde mer tid. Ett år går fort, og flere av de lokale lagene ønsker å jobbe mer langsiktig. Hun har også lagt merke til at kulturlivet fremdeles er rammet av pandemien, og at noen fortsatt sliter med konsekvensene.

– Det er mange som ikke har kapasitet til å gjøre noe utover den ordinære driften. Jeg vet også at flere av lagene kunne tenke seg å jobbe mer bredt med flyktninger, og ikke bare ukrainere, sier Haugen.

Noe av det hun synes har vært mest spennende med prosjektet, er å se hvordan man kan forme fellesskap uten å snakke samme språk. 

– Musikk og andre kulturuttrykk egner seg veldig godt til det. Jeg synes det har blitt ekstra tydelig i denne sammenhengen, sier Haugen og ser tilbake på 2022 med stolthet. 

– Det har vært så kort og intenst, så jeg har ikke rukket å tenke over alt enda. Men herlighet hva vi fikk til! Og så må vi huske: det er lagene som er stjernene her! De har virkelig gjort en kjempejobb.

– Men herlighet hva vi fikk til! Og så må vi huske: det er lagene som er stjernene her! De har virkelig gjort en kjempejobb.
Trinn 1: Karlegg flyktningsituasjonen i ditt nærmiljø
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sin oversikt over bosettingstall er et godt utgangspunkt for å anslå hvor mange ukrainske flyktninger et arrangement kan være aktuelle for i din kommune. Oversikten finner du her: Bosettingstall | IMDi.

Se også «Trinn 4: Hvordan komme i kontakt med ukrainske flyktninger» under.
Trinn 2: Finn samarbeidspartnere og start planlegging av aktivitet
Det regnes som positivt at flere frivillige lag, på tvers av sjanger og aktivitet, går sammen om å lage arrangementer, for eksempel en eller flere introduksjonskvelder. Da blir det lettere å få med kommunen som samarbeidspartner. Det er også enklere for ukrainske flyktninger å forholde seg til de frivillige lagene sammen, enn hver for seg. Vi oppfordrer derfor til å gå sammen med andre lag slik at dere kan vise frem hva dere kan by på i fellesskap i lokalsamfunnet det gjelder. Her er en liste over organisasjoner og lag som er interessert i å inkludere ukrainske flykninger.

Dersom kommunen din har et lokalt musikk- eller kulturråd kan disse involveres som samarbeidspartner. De har bred oversikt over aktørene i kommunen, og kan bistå som et bindeledd mellom kulturfrivilligheten i kommunen.

Spør kommunen om de kan bidra med kontakt med flyktninger, stille et lokale tilgjengelig om det er nødvendig og bidra med synlighet til arrangementet for lokalmiljøet ellers. Bruk gjerne vår mal for å opprette kontakt med kommunen.
Trinn 3: Bestem dere for type aktivitet
Mer informasjon om forskjellige typer aktiviteter og arrangementer finner dere under.
Trinn 4: Hvordan komme i kontakt med ukrainske flyktninger
Nå når de fleste detaljene knyttet til aktiviteten er på plass, bør dere begynne å invitere ukrainske flyktninger til aktiviteten.

Flyktningtjenesten i kommunen kan være et godt utgangspunkt for å komme i kontakt med interesserte ukrainere.

Dere kan også komme i kontakt med ukrainske flyktninger gjennom

Lokale frivilligsentraler:
 • Norges Frivilligsentraler


 • Ukrainske foreninger:
 • Ukrainere i Norge

 • Den ukrainske forening i Norge

 • Ukrainske foreninger


 • Organisasjoner som jobber med flyktninger:
 • Røde kors

 • Redd Barna

 • Norske kvinners sanitetsforening

 • Kirkens bymisjon

 • Frelsesarmeen

 • Caritas

 • Norsk folkehjelp


 • Akuttmottak. På mottakene skal det være en ansatt med ansvar for å koordinere det frivillige tilbudet. En oversikt over akuttinnkvartering finner dere her:
 • Avtaler om akuttinnkvartering - UDI.

 • Asylmottak: Adresser til asylmottakene - UDI


 • Dere finner eksempler på informasjons- og rekrutteringsmateriell på nettsiden til "Kulturfelleskap med ukrainske flyktninger": musikk.no/ukraina.
  Trinn 5: Søk støtte
  Dere kan søke økonomisk støtte til arrangementet eller aktiviteten.

  Undersøk om dere kan få økonomisk støtte til arrangementet eller aktiviteten. Eksempler på kostnader det kan være aktuelt å søke om midler til, kan være tolk, transport til og fra arrangement, ekstra tid til instruktør og informasjons- og motivasjonsarbeid. Husk å lese retningslinjene for ordningene godt og ta kontakt dersom dere har spørsmål.

  På denne siden finner du tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner kan søke på: tilskudd.no.

  Dere finner en oversikt over flere aktuelle tilskuddsordninger på musikk.no/inkludering.
  Trinn 6: Gjennomføring av aktivitet
  Tenk over om det er noen enkle tilpassinger og ekstra tilrettelegginger som kan gjøre det enklere for flykningene å delta på aktiviteten.

  Språklige barrierer kan hindre flykninger fra å delta i frivilligheten. En mulighet kan være å bruke en tolk. Dette kan både senke terskelen for deltakelse og sørge for at viktig informasjon når frem til alle. Dere kan søke om midler til tolk og/eller oversettelse av materiell.

  Sett av godt med tid til å snakke med de fremmøtte både under og etter arrangementet. For introduksjons- og kulturkvelder er det fint å legge inn en pause med god tid til prat. Det kan også være lurt å legge inn ekstra tid til oppfølging og til å svare på spørsmål, for eksempel etter en øvelse.

  Dersom deltakerne bor på et mottak langt unna, kan det være aktuelt med transport til og fra aktiviteten. Dette kan dere også søke om støtte til.
  Trinn 7: Oppfølging og rapportering
  I etterkant av et arrangement er det viktig at dere følger opp ukrainske flyktninger som er interesserte. Har dere planlagt flere introduksjonsarrangementer eller kulturkvelder bør dere informere om dette allerede før dere avslutter første kveld.

  Dersom dere har fått penger fra en tilskuddsordning krever flere av dem at dere avleverer en rapport om arrangementet i ettertid. Det betyr at dere bør ha en oversikt over hvor mange som deltok, pengebruk og annen relevant informasjon.

  Hvordan komme i gang?

   Denne veilederen inneholder nyttig informasjon til dere som ønsker å inkludere ukrainske flyktninger i deres musikk- og kulturaktivitet.

  Kulturkvelder
  Lokale kulturforeninger og musikklag oppfordres til å gjennomføre egne arrangementer og aktiviteter som inkluderer ukrainske flyktninger.

  For å styrke felleskapet med flyktningene er det å dele felles fremføringer, lage og produsere noe sammen eller dele andre felles opplevelser viktige tiltak. Et slikt arrangement kan være en lokal minikonsert, kultur- / allsangkveld eller liknende med enkel servering og tid til prat og hyggelig samvær.

  Det å treffes lokalt, med så lav terskel som mulig og gjerne på tvers av musikksjangre, har vi gode erfaringer med allerede. Akershus musikkråd har laget en veileder med gode tips for gjennomføring av kulturkvelder:
  Veileder for ukrainsk/norsk kulturkveld – Akershus musikkråd
  .
  Introduksjonsaktiviteter
  Lag en eller flere introduksjonskvelder hvor forskjellige lokale foreninger og lag (kor, korps, band, teater, dans ...osv.) kan vise seg frem.

  En fin måte å synliggjøre og vise bredden i det lokale frivillige kulturlivet er å invitere ukrainske flyktninger til introduksjonsaktivteter. Vi oppfordrer til samarbeid med andre kulturforeninger, musikklag, kommunen og den lokale frivillighetssentralen.

  En introduksjonskveld er også en fin arena for å komme i kontakt med og invitere dem som allerede er interessert i aktiviteten, og som for eksempel sang, danset eller spilte i Ukraina. Dersom dere vil lage en plakat eller invitasjon til deres fritidsaktivitet på ukrainsk, kan dere ta i bruk Norsk musikkråds plakatmaskin.

  Introduksjonsarrangementer er også en ypperlig anledning til å fortelle om det frivillige musikk- og kulturlivet og den sentrale rollen som organiserte fritidsaktiviteter har i det norske samfunnet. Forklar at kultur- og fritidsaktiviteter er en viktig del av hverdagen i Norge og at deltakelse i fritidsaktiviteter kan være en snarvei for å bli inkludert i lokalsamfunnet. Bruk gjerne informasjonsbrosjyren Bli med!, som beskriver musikkfrivilligheten på norsk, engelsk og ukrainsk.
  Aktivisering på mottak
  Dere kan også gjennomføre introduksjonsaktiviteter eller kulturkvelder på et lokalet mottak (se introduksjonsaktiviteter og kulturkvelder over).

  En oversikt over akuttinnkvartering finner dere her:

 • Avtaler om akuttinnkvartering - UDI.

 • Asylmottak: Adresser til asylmottakene - UDI
 • Inkludering i eksisterende aktivitet
  Når dere informerer om laget/foreningen er det lurt være så konkret som mulig, for eksempel om når og hvor ofte dere øver, om det er for barn/ungdom/voksne, krav til ferdigheter, foreldredeltakelse, dugnader, konserter, turer og seminarer.

  Dere kan lage en invitasjon til deres fritidsaktivitet på ukrainsk ved å bruke Norsk musikkråds plakatmaskin.

  Dersom dere er mange i laget, kan en mulighet være å invitere til et møte med en noen få fra gruppen først. Her kan dere fortelle mer om hvordan dere driver, før de nye deltakerne møter hele gruppen.

  Er det kostnader knyttet til å delta i deres lag og som kan hindre deltakelse (kontingent, seminarer, turer, kurs, osv.)? Undersøk om kommunen har en kontingentkasse, eller liknende, som kan bidra til å dekke kontingent eller andre kostnader. Les mer her: Dekning av medlemsutgifter (bufdir.no).

  Eksempler på aktiviteter / arrangementer


  Ressurser


  På nettsiden til Kulturfelleskap med ukrainske flykninger finnes flere ressurser, for eksempel:

  • Lenke til tilskuddsordninger
  • Informasjons- og rekrutteringsmateriell
  • Inspirasjon til sanger og musikk, blant annet på ukrainsk
  • Eksempler på gjennomførte aktiviteter og arrangementer

  Kontaktinformasjon

  Har du spørsmål til veilederen eller trenger råd i forbindelse med gjennomføringen av ditt arrangement, ikke nøl med å ta kontakt.

  Norsk musikkråd
  inkludering@musikk.no

  22 00 56 00

  Telefon

  E-post

  Besøk

  22 00 56 00

  Send e-post

  Møllergata 39
  0179 Oslo

  Finn oss

  Dette er en H1 tittel

  Dette er en H2 tittel (Seksjonstittel)

  Dette er en H3 tittel (Mellomtittel i seksjon)

  Dette er H4 (Uthevet tekst)

  Dette er sitat
  • Dette er bullet point

  Dette er brødtekst